Rok za predložitev ponudb na javnem razpisu za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov

ZZZS objavlja Sklep o javnem razpisu za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov. Na javnem razpisu lahko sodelujejo lekarne in specializirane prodajalne za izvajanje prometa z medicinskimi pripomočki, ki so registrirane kot pravne osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, in izpolnjujejo pogoje, določene z Dogovorom o medicinskih pripomočkih, ter pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. Na tem razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki še niso pogodbeni partnerji ZZZS za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa.

Rok za predložitev ponudb je 4. 3. 2024 do 10.00.

Razpisna dokumentacija