Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

Zdraviliško zdravljenje se trenutno še izvaja, določena zdravilišča pa že sprejemajo poslovne odločitve glede zapiranja posameznih zdravilišč. Več o trenutnih razmerah in postopanju.