Skupščina ZZZS sprejela mnenje o Predlogu zakona o ZZZS in o Predlogu zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu

Skupščina ZZZS (v nadaljevanju: ZZZS) je na izredni seji sprejela sklep, da Predlog zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu v vsebini, kot sta predlagana v okviru javne razprave, ne naslavljata ključnih težav v zdravstvu. V predlagani vsebini nista primerna za vložitev v zakonodajni postopek.  Skupščina ZZZS pričakuje, da se bo v času javne razprave in pogajanj v okviru Ekonomsko-socialnega sveta vsebina obeh zakonov korenito, tudi konceptualno, spremenila. Ob tem je treba zagotoviti, da ima ZZZS vlogo edinega nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja ter da se zagotovi avtonomija ZZZS, vključno s postopki imenovanja članov organov in sprejemanja aktov. Za ključne spremembe mora biti doseženo soglasje v okviru socialnega dialoga. Skupščina ZZZS od Ministrstva za zdravje in od socialnih partnerjev zahteva, da se v pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta vključi tudi predstavnike službe ZZZS. Skupščina je sprejeti mnenji k predlogoma zakonov sprejela in ga poslala Ministrstvu za zdravje ter v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za solidarno prihodnost in Ekonomsko-socialnemu svetu.  

Povezava na mnenje ZZZS o Predlogu zakona o ZZZS

Povezava na mnenje ZZZS o Predlogu zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu