Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Skupščina ZZZS je 18. marca 2021 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sta bila s soglasjem ministra za zdravje objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2021 dne 16. aprila 2021 in ki začneta veljati 1. maja 2021.

Z novostmi:

1.) širimo obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zlasti pri medicinskih pripomočkih, zdraviliškem zdravljenju in zobozdravstvenih storitvah;

2.) zmanjšujemo administrativna bremena za zavarovane osebe zlasti z uvedbo trajne napotnice, možnostjo odreditve reševalnega prevoza tudi s strani zdravnika v naravnem zdravilišču ter pri predpisovanju in izdajanju medicinskih pripomočkov;

3.) nadaljujemo z zmanjševanjem obveznosti zdravnikov z opravili nemedicinske narave zlasti na primarni ravni z uvedbo trajne napotnice za kronična stanja, z možnostjo napotovanja v zdravilišče s strani bolnišničnega zdravnika tudi za nenadaljevano zdraviliško zdravljenje ter pri predpisovanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco in potrošnega materiala, ki se po novem ureja brez posredovanja zdravnika, ter

4.) pospešujemo digitalizacijo in elektronsko poslovanje s strankami ZZZS zlasti z uvedbo obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela s strani delodajalcev.

Nekatere določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja se začnejo uporabljati z zamikom zaradi časa, ki je potreben za prilagoditve informacijskih sistemov pri ZZZS, izvajalcih zdravstvenih storitev, dobaviteljih medicinskih pripomočkov in delodajalcih ter zaradi uskladitve nižjih aktov. Tako se trajna napotnica za kronične bolezni uvaja 3 mesece po uveljavitvi Sprememb in dopolnitev Pravil (avgusta 2021), nova ureditev pravice do nekaterih medicinskih pripomočkov se uvaja od 1.11.2021 dalje, obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za nadomestila pa se uvaja od 1. 1. 2023 dalje.

Povzetek sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z dne 22. 4. 2021 (za izvajalce zdravstvenih storitev in njihove programske hiše)

Okrožnica MP št. 1/2021 o spremembah na področju medicinskih pripomočkov z dne 22. 4. 2021 (za dobavitelje medicinskih pripomočkov, za izvajalce zdravstvenih storitev in njihove programske hiše)

Obvestilo delodajalcem o obveznem elektronskem vlaganju zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila prek sistema SPOT ali vmesnika eNDM od 1. 1. 2023 dalje - z dne 20. 4. 2021

Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Obrazložitev Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja