oktober 2016


Priročnik za preprečevanje prikritega prisilnega dela


Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je pripravila Priročnik za preprečevanje prikritega prisilnega dela, ki je namenjen podjetjem in delodajalcem. Priročnik se nahaja na spletni strani Vlade Republike Slovenije:
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/prirocnik_za_podjetja_in_delodajalce/