31. december 2020


Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS


ZZZS je 13. junija 2020 v časniku Dnevnik in na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi dejavnost splošne in dispanzerske dejavnosti, vključno s programom iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 7. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2020. V ta namen ZZZS sproti na spletni strani objavlja seznam območnih enot in količino neoddanega programa.

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.