28. marec 2019


Rok za ponudbe za najem poslovnega prostora v Cerknici


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 52. člena v zvezi s 1. odstavkom 64. člena, 1. odstavkom 49. člena, 57. členom in 4. odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018; ZSPDSLS-1) ter na podlagi 19. člena v zvezi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora (kletnega prostora) v Cerknici. Podrobnosti se nahajajo v pripetih datotekah


ZZZS_neposred.pogodba.posl.najem_OBJAVA_mar2019.pdfVzorec pogodbe.pdf