14. avgust 2019


Čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki so ga določili partnerji v zdravstvu na seji dne 27. 5. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 27. 6. 2019 in sklepov Vlade Republike Slovenije s 40. redne seje z dne 18. 7. 2019.

S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za posamezno pogodbeno leto.