23. marec 2020


Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov zaradi epidemije COVID-19