20. avgust 2018


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem stanovanja v lasti ZZZS


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 52. člena v zvezi s 1. odstavkom 64. člena, 1. odstavkom 49. člena, 57. členom in 4. odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; ZSPDSLS-1) ter na podlagi 19. člena v zvezi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem stanovanja na naslovu Zoisova 8, Kranj. Podrobnosti se nahajajo v pripeti datoteki:

namera za objavo.pdf