1. januar 2020


Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020


Izvajalci zdravstvenih storitev v novembru in decembru 2019 začenjajo z izdajo elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (v nadaljevanju: elektronski bolniški list). Od 1. 1. 2020 bo večina teh potrdil izdanih v e-obliki. Za začasne zadržanosti od dela do vključno 31. 1. 2020 bodo izvajalci zavarovancu (delavcu) izdali tudi še papirno potrdilo. Od 1. 2. 2020 pa je izdaja papirnega potrdila predvidena le še za nekatere izjemne primere ali ko zaradi tehničnih težav izvajalec zdravstvenih storitev ne more zapisati elektronskega bolniškega lista, kar pa stori naknadno, ko so težave odpravljene.

Zavezanci (delodajalci) bodo od predvidoma 1. 1. 2020 naprej lahko pridobili elektronski bolniški list preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo.

Več informacij:

1.) za zavezance (delodajalce):

- pojasnilo o načinu uvajanja in potrebnih prilagoditvah informacijske opreme delodajalca

- pridobivanje elektronskega bolniškega lista

- urejanje pooblastil za izvajanje postopkov preko portala SPOT

2.) za izvajalce zdravstvenih storitev:

- pojasnilo o pilotni in nacionalni uvedbi ter prednostih:
e-bol članek_7.11.2019.pdfe-bol članek_7.11.2019.pdf

- pojasnilo o postopku izpolnjevanja elektronskega bolniškega lista

- Navodilo za zajem in posredovanje podatkov iz Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela v sistem on-line

- Tehnično navodilo za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (navodilo je namenjeno programskim oz. računalniškim hišam za informacijsko podporo poslovanju izvajalcev zdravstvenih storitev)


3.) za zavarovane osebe:

- pojasnilo o načinu uvajanja in dostopu do elektronskega bolniškega lista

- tematska zloženka

- kako pridobiti brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA za dostop zavarovanca do elektronskega bolniškega lista

- obvestilo v ambulantah, kjer so pilotno že uvedli elektronski bolniški list:

Obvestilo za pilotne izvajalce eBOL_1.9.2019.docx