1. januar 2020


Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020


Izvajalci zdravstvenih storitev v novembru in decembru 2019 začenjajo z izdajo elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (v nadaljevanju: eBOL). Od 1. 1. 2020 bo večina teh potrdil izdanih v e-obliki. Za začasne zadržanosti od dela do vključno 31. 1. 2020 bodo izvajalci zavarovancu (delavcu) izdali tudi še papirno potrdilo. Od 1. 2. 2020 pa je izdaja papirnega potrdila predvidena le še za nekatere izjemne primere ali ko zaradi tehničnih težav izvajalec zdravstvenih storitev ne more zapisati eBOL, kar pa stori naknadno, ko so težave odpravljene.

Zavezanci (delodajalci) bodo od predvidoma 1. 1. 2020 naprej lahko pridobili eBOL-e preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo.

Več informacij:

1.) za zavezance (delodajalce):

- pojasnilo o načinu uvajanja in potrebnih prilagoditvah informacijske opreme delodajalca

- pridobivanje eBOL.


2.) za izvajalce zdravstvenih storitev:

- pojasnilo o pilotni in nacionalni uvedbi ter prednostih:
e-bol članek_7.11.2019.pdfe-bol članek_7.11.2019.pdf

- pojasnilo o postopku izpolnjevanja eBOL

- Navodilo za zajem in posredovanje podatkov iz Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela v sistem on-line

- Tehnično navodilo za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja (navodilo je namenjeno programskim oz. računalniškim hišam za informacijsko podporo poslovanju izvajalcev zdravstvenih storitev)


3.) za zavarovane osebe:

- obvestilo v ambulantah, kjer so pilotno že uvedli eBOL:

Obvestilo za pilotne izvajalce eBOL_1.9.2019.docx

- tematska zloženka (v pripravi do sredine decembra 2019)