8. oktober 2015


Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja


V dneh 7. in 8. oktobra 2015 so v Ljubljani v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. S strani Republike Slovenije je razgovore vodila Eva Godina, višja področna svetovalka na področju za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, v delegaciji pa sta bili še Irena Jezeršek, samostojna svetovalka področja ter Barbara Klun, svetovalka na navedenem področju. S strani Republike Srbije je razgovore vodil Zoran Panović, direktor Zavoda za socialno zavarovanje, v delegaciji pa so bili še Miloš Nikać, pomočnik direktorja navedenega Zavoda, Aleksandra Hranjec, vodja Skupine za izvajanje mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja na Zavodu ter Miloš Šukalo, vodja oddelka za obračun stroškov po mednarodnih sporazumih na Republiškem skladu za zdravstveno zavarovanje.

Na razgovorih je bilo ugotovljeno, da izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, kateri je stopil v v veljavo 1.11. 2010, poteka zelo dobro in da nobena stran ne beleži večjih problemov. Obe strani sta predstavili nekaj odprtih primerov in se dogovorili za rešitve ter predlagali dogovore o postopkih reševanja določenih primerov. Prav tako sta obe strani izrazili zadovoljstvo, da tudi Dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Republike Srbije poteka brez težav. Delegaciji sta izmenjali tudi informacije o spremembah nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v obeh državah ter se obvestili o novostih na tem področju.

IMG_0168.JPGIMG_0163.JPG