31. december 2018


Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS


Upravni odbor ZZZS je na 14. redni seji dne 3. 12. 2018 sprejel Sklep o podaljšanju roka za prijavo na razpis za programe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018, po katerem se rok za prijavo na razpis za programe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS) podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2018.

Povezava na sklep Upravnega odbora ZZZS