8. marec 2018


čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018


ZZZS je objavil čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018, ki so ga na podlagi sklepov Vlade RS z dne 31.1.2018 pripravili vsi (8) partnerji v zdravstvu.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2018.