15. april 2019


Rok za predložitev ponudb za najem poslovnih prostorov v Kamniku


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018; ZSPDSLS-1) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem sklopa poslovnih prostorov v Kamniku. Podrobnosti se nahajajo v pripetih datotekah.

Pripeti datoteki:
ZZZS_neposred.pogodba.posl.najem_OBJAVA_mar2019.pdfVzorec pogodbe.pdf