1. julij 2018


Otroci mlajši od 15 let, nosečnice in doječe matere imajo tudi v stranskem sektorju pravico do bele zalivke


Na podlagi Uredbe EU se amalgam kot standardni material za izdelavo zalivk v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 1. 7. 2018 dalje ne uporablja več za zobozdravstveno obravnavo mlečnih zob, otrok, mlajših od 15 let in nosečnic ali doječih mater, razen če zdravstveni delavec presodi, da je to nujno potrebno zaradi posebnih zdravstvenih potreb pacienta.

Izvajalci zobozdravstvenih storitev zagotovijo tem zavarovanim osebam izdelavo zalivk z uporabo drugega ustreznega materiala, torej t.i. bele zalivke. Izdelavo belih zalivk osebni zobozdravnik ne sme zaračunati navedenim zavarovanim osebam ampak ZZZS. V primeru, da je zavarovana oseba morala belo zalivko plačati, svetujemo naj se obrne na najbližjo območno enoto ali izpostavo ZZZS.

Povezave:

- okrožnica ZZZS za izvajalce zobozdravstvene dejavnosti (za obračunavanje novih storitev)


- informacije o pravici do zdravstvenih storitev v zobozdravstveni dejavnosti