10. november 2020


PREKLICANA javna dražba za prodajo službenih vozil


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja javno dražbo za prodajo dveh službenih vozil. Dražba bo potekala 10. 11. 2020, varščino je potrebno vplačati najkasneje do 6. 11. 2020. Podrobnosti se nahajajo v pripetih dokumentih spodaj.

- Razpisna dokumentacija.pdf
- Obrazec Podatki o dražitelju in obrazec Izjava o sprejemanje pogojev javne dražbe.docx

POSTOPEK PRODAJE SLUŽBENIH VOZIL SE USTAVI

Postopek prodaje dveh službenih vozil se zaradi razmer epidemije COVID-19 ustavi. Podrobnosti se nahajajo v pripetem dokumentu spodaj.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo z novim postopkom prodaje začel ob primernem času, po umiritvi epidemoloških razmer.

Sklep o ustavitvi postopka_službena vozila.pdf