31. december 2019


Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS


ZZZS je 20. aprila 2019 v časniku Dnevnik in na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi dejavnost splošne in dispanzerske dejavnosti, vključno s programom iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 8. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2019. V ta namen ZZZS sproti na spletni strani objavlja seznam izpostav in količino neoddanega programa.

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.