18. marec 2020


Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19