13. julij 2018


Izid nove zloženke za paciente o farmacevtskem svetovanju v zdravstvenih domovih


Program farmacevtskega svetovanja v osnovnem zdravstvu se v Sloveniji postopoma širi in ga trenutno izvaja že 32 zdravstvenih domov, kjer deluje ambulanta farmacevta svetovalca. Za boljše poznavanje tega programa in farmacevta svetovalca, ki deluje v zdravstvenem domu, je ZZZS v sodelovanju s Sekcijo kliničnih farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu izdal novo zloženko »Kdo je farmacevt svetovalec?«:

Zloženka_Kdo je farmacevt svetovalec_julij 2018.pdf

Nova zloženka je namenjena zlasti kroničnim bolnikom, ki jemljejo 5 ali več zdravilnih učinkovin, oziroma tistim pacientom, ki jih lahko splošni oz. družinski zdravnik po novem napoti na farmakoterapijski pregled v ambulanto farmacevta svetovalca, ki deluje v zdravstvenem domu.

Zloženko je ZZZS v tiskani obliki posredoval tudi vse zdravstvene domove, ki že izvajajo ta program s ciljem, da jih brezplačno posredujejo zlasti kroničnim bolnikom s polifarmakoterapijo:


Zap.št.naziv
1 Osnovno zdravstvo Gorenjske
2 Zdravstveni dom Ljubljana
3 Zdravstveni dom Ajdovščina
4 Zdravstveni dom Celje
5 Zdravstveni dom Cerknica
6 Zdravstveni dom Črnomelj
7 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
8 Zdravstveni dom dr. Julija Polca
9 Zdravstveni dom Gornja Radgona
10 Zdravstveni dom Idrija
11 Zdravstveni dom Krško
12 Zdravstveni dom Lenart
13 Zdravstveni dom Lendava
14 Zdravstveni dom Litija
15 Zdravstveni dom Ljutomer
16 Zdravstveni dom Logatec
17 Zdravstveni dom Murska Sobota
18 Zdravstveni dom Nova Gorica
19 Zdravstveni dom Novo mesto
20 Zdravstveni dom Ormož
21 Zdravstveni dom Ptuj
22 Zdravstveni dom Sevnica
23 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
24 Zdravstveni dom Slovenske Konjice
25 Zdravstveni dom Šentjur pri Celju
26 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
27 Zdravstveni dom Tolmin
28 Zdravstveni dom Trbovlje
29 Zdravstveni dom Trebnje
30 Zdravstveni dom Velenje
31 Zdravstveni dom Vrhnika
32 Zdravstveni dom Žalec