november 2015


Ogled in zaključki nacionalnega strokovnega posveta "Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse"


ZZZS je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje organiziral 26. in 27. novembra 2015 strokovni posvet, na katerem so bila predstavljena učinkovita orodja in dobre prakse ter opredeljeni sistemski izzivi pri zagotavljanju zdravih in varnih delovnih okolij. Posvet je bil namenjen delovnim organizacijam v gospodarstvu in javnemu sektorju, zbornicam in združenjem delodajalcev, zvezam ali konfederacijam sindikatov ter strokovnjakom in ustanovam s področja varnosti in zdravja pri delu, medicine dela ter obveznih socialnih zavarovanj.

1. Zaključki posveta:
Zaključki posveta_26 in 27..11.2015.pdf

2. Prezentacije predavateljev, video posnetke predavanj ter posveta si lahko ogledate na spletnem portalu Zrno zdravja , kjer je gradivo tudi arhivsko objavljeno.

3. Program posveta:
posvet absentizem - program.pdf