28. junij 2019


Javna razprava o predlogih 4 aktov ZZZS


Skladno s postopkom priprave predpisov so bili 4 predlogi aktov po sprejemu na Upravnem odboru ZZZS posredovani v javno razpravo in medresorsko usklajevanje prek spletne strani E-demokracija:

- Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

- Predlog sklepa o pogojih za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

- Predlog sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

- Predlog pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Javna razprava bo trajala do 28. 6. 2019, pri čemer se morebitne pripombe k predlogom posreduje prek spletne strani E-demokracija pod rubriko "Oddaj komentar" pri posameznem predlogu akta.