5. september 2019


Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja


5. septembra 2019 so v Beogradu, v prostorih Kluba poslanikov, potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije, v zvezi z izvajanjem Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju, na področju zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja. Delegacijo Republike Slovenije je vodil Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delegacijo Republike Srbije pa Zoran Panović, direktor Zavoda za socialno zavarovanje.

Na razgovorih je bil sklenjen in podpisan nov Dogovor o povračilu stroškov zdravstvenih storitev in vsebini dvojezičnih obrazcev, na podlagi katerega se bodo stroški zdravstvenih storitev od 1. 7. 2020 dalje zaračunavali le v dejanskih zneskih. Delegaciji sta podrobno pregledali tudi besedilo osnutka Protokola o elektronski izmenjavi podatkov s področja zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja in se dogovorili, da strokovne službe za informacijsko tehnologijo v obeh državah pripravijo besedilo Tehničnega protokola, z namenom da se ta sklene na naslednjih razgovorih organov za zvezo. Med srečanjem organov za zvezo sta direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Marjan Sušelj in direktorica Republiškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, Sanja Radojević Škodrić na delovnem sestanku izrazila interes za intenzivnejše sodelovanje pri uvedbi elektronske izmenjave podatkov z namenom, da se Tehnični protokol o elektronski izmenjavi podatkov podpiše v mesecu februarju 2020. Delegaciji sta izmenjali tudi informacije o spremembah nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v obeh državah ter obvestili o novostih na tem področju.

1. Fotografija vodij obeh delegacij:

IMG_20190905_154045.jpg

2. Fotografija članov obeh delegacij:

IMG_20190905_154653.jpg

Člani delegacije Republike Slovenije:

- Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – vodja delegacije

- Klemen Ganziti, direktor Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje

- Irena Jezeršek, samostojna svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje

- Tanja Nose, svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje

Člani delegacije Republike Srbije:

- Zoran Panović, direktor Zavoda za socialno zavarovanje – vodja delegacije

- Milan Nešić, pomočnik direktorja Zavoda za socialno zavarovanje

- Aleksandra Hranjec, vodja Skupine za uporabo mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti na Zavodu za socialno zavarovanje

- Aleksandra Jović, svetovalka v Skupini za uporabo mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja, Zavod za socialno zavarovanje

- Danica Lukić, namestnik direktorja Sektorja za zdravstveno zavarovanje, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

- Miloš Šukalo, vodja Oddelka za finančne zadeve pri izvrševanju mednarodnih pogodb, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

- Miloš Božić, vodja Oddelka za razvoj informacijskih sistemov, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

- Dragan Šošević, vodja Oddelka za izvajanje mednarodnih sporazumov, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

- polkovnik dr. Radan Kostić, direktor Zavoda za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev

- Dragana Bojanić Tijardović, prevajalka