25. oktober 2018


Zavod za ortodontijo in splošno zobozdravstvo Ort Line iz Ljubljane ne izvaja storitev ortodontije


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je bil v tem tednu seznanjen, da zasebni izvajalec zdravstvenih storitev Zavod za ortodontijo in splošno zobozdravstvo Ort Line, Šlosarjeva ulica 4, Ljubljana zaradi odpovedi delovnih oz. pogodbenih razmerij nosilcev zdravstvene dejavnosti (ortodontinj) trenutno ne izvaja storitev ortodontije.

ZZZS je aktivno pristopil k reševanju tega nepričakovanega primera. V kolikor se bo izkazalo, da izvajalec trajno ne bo več zmožen uresničevati prevzetih pogodbenih obveznosti do ZZZS in zagotavljati zavarovanim osebam storitve ortodontije, bo ZZZS primoran sprožiti postopek prekinitve veljavne pogodbe. V tem primeru bo moral koncedent, Ministrstvo za zdravje, skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavosti) poiskati oz. določiti začasnega prevzemnika koncesije, ki bo nadaljeval z izvajanjem programa.

Zavarovane osebe seznanjamo, da bodo postopki iskanja začasnega prevzemnika, če bo to potrebno, verjetno nekaj časa trajali. Zato zavarovane osebe seznanjamo, da imajo tudi v takšnih primerih pravico do zamenjave zdravnika specialista in na podlagi napotnice nadaljevati zdravljenje pri drugemu izvajalcu. Zavarovane osebe zato seznanjamo s seznamom vseh izvajalcev ortodontije v Območni enoti Ljubljana, ki zagotavljajo storitve ortodontije na podlagi napotnice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja - povezava na seznam.

Zavarovane osebe prosimo za razumevanje.