3. april 2020


Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov