16. februar 2018


Nova elektornska storitev za preverjanje veljavnosti potrdil A1 za napotene delavce v tujino


Delodajalec, ki napoti delavca na delo v drugo državo članico EU ali Švico, Liechenstein, Islandijo ali Norveško, mora pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zanj pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v drugi državi dokazuje, da je v času napotitve vključen v socialno zavarovanje v Sloveniji.

Napotenim delavcem smo omogočili, da na enostaven in hiter način, prek e-storitve, preverijo ali je njihovo potrdilo A1 veljavno.

Povezava na spletno stran, kjer se nahaja e-storitev:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/preverjanje_a1