26. september 2019


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo poslovnih prostorov v Kamniku


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 iz z njim povezane Uredbe objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe s pravno osebo javnega prava za prodajo poslovnih prostorov v Kamniku:

objava namere - neposr. pogodba Kamnik.pdf

Pravne osebe javnega prava, ki želijo podati izjavo o interesu za nakup nepremičninskega sklopa lahko to storijo pisno na elektronski naslov nepremicnine@zzzs.si do vključno 26. 9. 2019.