2. april 2020


Preklic javne dražbe za prodajo službenih vozil


Zaradi epidemije virusa COVID-19 je preklicana javna dražba za prodajo službenih vozil, ki naj bi potekala 2. 4. 2020.


Preklic JD za službena vozila.pdf

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO SLUŽBENIH VOZIL. Vse podrobnosti in navodila se nahajajo v priloženih datotekah:

ZZZS_prodaja_vozil_2020_javna dražba_razpisna DRUGIČ.pdf

Obrazec Podatki o dražitelju in obrazec Izjava o sprejemanje pogojev javne dražbe.docx