29. oktober 2019


Čistopis Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki so ga določili partnerji v zdravstvu na seji dne 26. 9. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 9. 10. 2019 in sklepov Vlade Republike Slovenije z 49. redne seje z dne 24. 10. 2019.
    S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za posamezno pogodbeno leto.