11. november 2018


Rok za podajo ponudbe ali izjavo o interesu za najem poslovnih prostorov ZZZS na Vrhniki.


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 52. člena v zvezi s 1. odstavkom 64. člena, 1. odstavkom 49. člena, 57. členom in 4. odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018; ZSPDSLS-1) ter na podlagi 19. člena v zvezi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov ZZZS na naslovu Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.


Pdf datoteka - namera in njena priloga:
namera za sklenitev najemne pogodbe.pdfpriloga Vzorec pogodbe.pdf