31. avgust 2020


Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev


ZZZS je 13. junija 2020 v časniku Dnevnik in na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:
- splošno in dispanzerske dejavnosti,
- zobozdravstvene dejavnosti,
- dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
- specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
- specialistično bolnišnične dejavnosti,
- zdraviliško zdravstveno dejavnost,
- lekarniško dejavnost,
- dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov,
- dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:
- ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo;
- ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Splošnem dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.
Na razpis se ni treba prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi ZZZS sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Rok za oddajo ponudb je 31.8.2020, razen za program iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (program splošne ambulante/družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS), za katerega je bil rok 10. 8. 2020. Ker ZZZS za celotni program iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še ni sklenil pogodb v skladu s tem razpisom, se je rok za prijavo na razpis podaljšal do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2020. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja seznam območnih enot in količino neoddanega programa.
Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.