14. februar 2020


Rok za vplačilo varščine in oddajo prijavnega obrazca za sodelovanje na ponovljeni javni dražbi za prodajo poslovnega objekta ZZZS v Cerknici


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavlja razpis ponovljene javne dražbe za prodajo poslovnega objekta ZZZS v Cerknici, ki bo 18. 2. 2020, z začetkom ob 11.00 uri, na sedežu zavoda. Podrobnosti se nahajajo v pripetih listinah:

objava 2. JD objekt Cerknica.pdfobjava 2. JD objekt Cerknica priloga.docx