1. januar 2016


Obvezno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek sistema e-VEM, državnega portala za poslovne subjekte


Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. Projekt podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, skrbnikom sistema e-VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Podrobnejše informacije:
Urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM_informacija_november 2015.pdf

Vstop v državni portal e-VEM