10. januar 2018


čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017, ki so ga na podlagi sklepov Vlade RS z dne 21.12.2017 pripravili vsi (8) partnerji v zdravstvu.

S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2017.