20. april 2017


Vedno več delodajalcev elektronsko vlaga refundacijske zahtevke za nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem)


ZZZS zagotavlja vedno večjemu številu delodajalcev elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja preko državnega informacijskega sistema e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/. Od oktobra 2016, ko je ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo uvedel to novo e-storitev, do vključno marca 2017 je tako ZZZS prejel in obdelal že 11.622 zahtevkov za izvedbo 23.660 obračunov za delavce, ki so bili v »bolniškem staležu« v breme ZZZS.

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov je od 1. oktobra 2016 za delodajalce prostovoljno in predstavlja eno izmed dodatnih možnosti za vlaganje teh zahtevkov. Vlagatelji tako lahko po novem izbirajo, ali bodo uporabljali sistem e-VEM, ali pa bodo zahtevke še naprej vlagali po navadni pošti (v papirnati obliki). Vendar pa uporaba sistema e-VEM omogoča delodajalcem lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z ZZZS.

Več o tem:

- sporočilo za javnost z dne 20.4.2017

- pogosta vprašanja in odgovori