15. marec 2018


Javna razprava o predlogu Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja


Skladno s postopkom priprave predpisov je bil Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja po sprejemu na Upravnem odboru ZZZS posredovan v javno razpravo in medresorsko usklajevanje preko spletne strani E-demokracija.

Javna razprava traja od 15. 2. 2018 do 15. 3. 2018, pri Ĩemer se morebitne pripombe posredujejo preko spletne strani E-demokracija pod rubriko "Oddajte komentar."

Povezava na spletno stran E-demokracija:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=6708