15. marec 2018


Napoved prekinitve delovanja in motenj v delovanju informacijskega sistema ZZZS med 21.00 in 24.00


Zaradi večjih vzdrževalnih del na informacijski infrastrukturi ZZZS bo prišlo v petek, 15. 3. 2019 med 21:00 in 24:00 do motenj v delovanju informacijskega sistema ZZZS, zato bo moteno delovanje sistema On-line za preverjanje zdravstvenega zavarovanja in spletnih portalov ZZZS. V tem času je zaradi menjave strojne opreme predvidena 10-30 MINUTNA POPOLNA PREKINITEV DELOVANJA storitev in morebiti več manjših motenj. Pri izvajalcih zdravstvenih storitev bo zato potrebna ponovna prijava v sistem On-line z vnosom PIN ali ponoven zagon njihove programske opreme. V primeru večjih težav lahko izvajalci zdravstvenih storitev v tem času uporabijo dogovorjene postopke za primer nedelovanja sistema On-line. Težave lahko prijavite tudi preko spletnega obrazca na naslovu http://www.zzzs.si/napaka-izv. in prizadevali si bomo, da se bomo odzvali v čim krajšem času.

Ker s pomočjo On-line sistema zdravstveni delavci preverjajo urejenost zdravstvenega zavarovanja, zavarovane osebe obveščamo, da so izvajalci zdravstvenih storitev v takšnih primerih skladno z navodili ZZZS kljub nedelovanju on-line sistema, dolžni nuditi zavarovanim osebam vse potrebne storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v breme ZZZS. Če pri tem zdravstveni delavci ne morejo pridobiti dovolj podatkov za obračun opravljenih nenujnih zdravstvenih storitev prostovoljni zdravstveni zavarovalnici, morajo zavarovane osebe doplačati odstotni delež vrednosti storitve, ki ga njihova zavarovalnica povrne naknadno.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Aktualne informacije o stanju aplikacije neposrednega On-line dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja (On-line sistem).