11. junij 2020


čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020


ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 11. 11. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 17.12.2019 in sklepov Vlade RS z dne 25. 5. 2020.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2020.