15. januar 2021


Rok za oddajo ponudbe na javnem razpisu za program izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov zavarovanim osebam


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja Javni razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov zavarovanim osebam, Na javnem razpisu lahko sodelujejo lekarne in specializirane prodajalne za izvajanje prometa z medicinskimi pripomočki na drobno, ki so registrirane kot pravne osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa in izpolnjujejo pogoje, določene z Dogovorom o medicinskih pripomočkih in pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Na tem razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki še niso pogodbeni partnerji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa. Ponudniki, ki se želijo prijaviti na razpis, predložijo svojo ponudbo najkasneje do 15. 1. 2021 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije