27. junij 2018


čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki so ga na podlagi sklepov Vlade RS z dne 14.6.2018 pripravili vsi (8) partnerji v zdravstvu.

S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2018.