Poslovanje zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

POSLOVANJE ZZZS:

ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:

UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ZDRAVSTVENE STORITVE: