Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

Delodajalce in računovodske servise prosimo, da za pripravo in vložitev zahtevka za refundacijo izberejo elektronsko možnost.

Od uvedbe elektronskega bolniškega lista (e-bolniški list) dalje je priprava elektronskega obračuna znotraj elektronskega zahtevka zelo poenostavljena, saj ni več potrebe po skeniranju bolniških listov (skenira in pripne se le potrdilo o darovanju krvi). V obračun se iz e-bolniškega lista prenese večina podatkov o zavarovani osebi, o povezani osebi in o zadržanosti, ki jih je bilo potrebno prej ročno vpisovati.

V primeru, da vaša programska hiša v program za obračun plač in nadomestil še ni implementirala vmesnika za pripravo eZahtevkov, predlagamo, da si imetniki digitalnih potrdil čim prej uredite pooblastilo odgovorne osebe podjetja, za katerega pripravljate zahtevke za refundacijo in da v bodoče vlagate zahtevke za refundacijo preko državnega spletnega portala SPOT.

V nadaljevanju so najpomembnejše povezave:

- navodila za uporabo spletne aplikacije za pripravo eZahtevka na portalu SPOT

- navodila za elektronsko pooblaščanje odgovorne osebe vašega podjetja - če ima le-ta digitalno potrdilo: Navodila za pooblaščanje za opravljanje postopkov prek portala e-VEM.

- papirni obrazec za dodelitev pisnega pooblastila za postopke na portalu SPOT, ki ga podpiše odgovorna oseba podjetja in ga posredujete na najbližjo SPOT točko:

Fizične lokacije vseh točk SPOT (eVEM) so sicer objavljene na spletu, vendar v času izrednih razmer vse niso dostopne. Predlagamo, da pred posredovanjem pooblastila na vstopni strani portala SPOT , preverite aktualne informacije o tem, katere SPOT točke in pod kakšnimi pogoji poslujejo (ali je možno na elektronski naslov SPOT točke posredovati izpolnjeno in podpisano skenirano pooblastilo).