Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov in delu imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije ZZZS

V Uradnem listu RS, št. 167/2020, z dne 19. 11. 2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, določa, da lahko generalni direktor ZZZS s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov ter nemotene izdaje in izposoje določi:
- način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema medicinskega pripomočka,
- obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
- izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja in
- druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.

Sklep generalne direktorice ZZZS o začasnih ukrepih pri preskrbi z medicinskimi pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 

Nadalje odlok določa, da od razglasitve epidemije (19. 10. 2020) imenovani zdravniki in zdravstvena komisija ZZZS v zadevah iz svoje pristojnosti odločajo le na podlagi razpoložljive dokumentacije, torej brez osebnih pregledov zavarovanih oseb.

Strokovno utemeljenost ukrepov Vlada RS ugotavlja vsakih 21 dni, zato je bil navedeni odlok nazadnje podaljšan do 16. maja 2021.