Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo in COVID-19

1. Odsotnost z dela ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Odsotnost od dela in COVID-19

Podrobnejša pojasnila o upravičenosti do bolniškega staleža in nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi bolezni COVID-19 se nahajajo na povezavi.

2. Odsotnost z dela ZDRAVE osebe

Pravice do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme ZZZS nimajo:

  • zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov »nezdravstvene« narave (npr. varstvo otrok, nedelovanje javnega prevoza),
  • zdrave osebe v primeru karantene, ki jo z odločbo odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi,
  • osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez znakov bolezni za COVID-19.

Podrobnejša navodila najdete na povezavi.