Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo in COVID-19

1. Odsotnost z dela ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

a. Odsotnost od dela in COVID-19

Podrobnejša pojasnila o upravičenosti do bolniškega staleža in nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi bolezni COVID-19 se nahajajo na povezavi.

 

b. Kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni 

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Več o uveljavljanju pravice do kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za zavarovane osebe).

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce).

2. Odsotnost z dela ZDRAVE osebe

Pravice do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme ZZZS nimajo:

  • zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov »nezdravstvene« narave (npr. varstvo otrok, nedelovanje javnega prevoza),
  • zdrave osebe v primeru karantene, ki jo z odločbo odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi,
  • osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez znakov bolezni za COVID-19.

Podrobnejša navodila najdete na povezavi.