Odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 193/2021), ki je začel veljati 10. 12. 2021, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
Navedeno pomeni, da pregled pred imenovanim zdravnikom oziroma zdravstveno komisijo zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, od 10. 12. 2021 naprej, ni mogoč.