Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku

V Uradnem listu RS št. 175/20 z dne 27. 11. 2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020.

S tem zakonom se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 začasno dopolnjujejo določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku. Predvidena veljavnost ukrepa je od vključno 28. 11. 2020 do vključno 31. 12. 2021, če ukrep ne bo podaljšan.

    Več o tej pravici si lahko preberete na spletni strani.