Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene