Opravljanje zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

16. 11. 2021 - pričetek veljavnosti Odredbe o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 179/21). Sprememba, ki se neposredno dotika pravic zavarovanih oseb, se nanaša na  možnost, da izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki na podlagi sklepa Ministra za zdravje dnevno zagotavljajo proste zmogljivosti za zdravljenje pacientov obolelih s Covid-19 prekinejo izvajanje vseh zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, razen onkoloških bolnikov ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. 

12. 11. 2021 - pričetek veljavnosti Odredbe o spremembah in dopolnitvi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 177/21). Sprememba, ki se neposredno dotika pravic zavarovanih oseb, se nanaša na  obveznost izvajalcev, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, in na svojem območju zagotavljajo vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, da odvzem brisa izvedejo najpozneje v 12 urah od naročila, po potrebi tudi v okviru dežurne službe istega izvajalca.

30. 10. 2021 – pričetek veljavnosti Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Uradni list RS, št. 172/2021.

Novela uredbe določa, da:

(1) Izvajalci po potrebi prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalci izvajajo naslednje zdravstvene storitve:

1. presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,

2. preventivne obravnave nosečnic, porodnic in novorojencev,

3. preventivne preglede otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,

4. preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,

5. cepljenje in

6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Še naprej pa veljajo osnovne določbe odredbe, ki so navedene spodaj.

15. 9. 2021 - Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo vsi uporabniki zdravstvenih storitev od 15. 9. 2021 dalje izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj), razen v primeru nujne medicinske pomoči. Povezava na Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021), kjer so natančno določeni pogoji.

1. 9. 2021 - na podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 138/2021 je začela veljati sprememba Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Odredba določa začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19. Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, cepilna mesta za namen cepljenja proti COVID-19 in ambulanto COVID-19, v kateri po predhodnem naročilu zagotovijo klinični pregled pacienta s sumom na COVID-19.

Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer pri izvajalcih:

1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske, (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih),
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma od prenaročitve.

Uredba velja trenutno do 31. 3. 2022.

Izvajanje in tolmačenje odredbe je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.