Opravljanje zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

15. 9. 2021 - Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo vsi uporabniki zdravstvenih storitev od 15. 9. 2021 dalje izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj), razen v primeru nujne medicinske pomoči. Povezava na Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021), kjer so natančno določeni pogoji.

1. 9. 2021 - na podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 138/2021 je začela veljati sprememba Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Odredba določa začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19. Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, cepilna mesta za namen cepljenja proti COVID-19 in ambulanto COVID-19, v kateri po predhodnem naročilu zagotovijo klinični pregled pacienta s sumom na COVID-19.

Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer pri izvajalcih:

1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske, (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih),
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota.

Skladno z odredbo morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotoviti zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19. Izvajalci za ta namen sproti prilagajajo število zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma od prenaročitve.

Odredba določa tudi posebne pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19.

Odredba velja do 30. septembra 2021. 

Izvajanje in tolmačenje odredbe je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.