Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS

Zavarovancu, ki mu je med trajanjem začasne zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmožen za delo.

Več o tem