Poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

Stranke prosimo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to potrebno. 

Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo praviloma »na daljavo« oziroma prek telefona. 

ZZZS prosi stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

1.) elektronsko preko spletne strani www.zzzs.si:

- naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- preverjanje urejenosti zavarovanja (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zadržane pravice zaradi nerednega plačevanja prispevkov),

- preverjanje veljavnosti potrdila A1 za napotene na delo v tujino,

- elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema SPOT (e-VEM),

- dostopnost do zdravil in cene zdravil, doplačila k zdravilom (Centralna baza zdravil),

- vpogled v osebne podatke zavarovane osebe,

- sistem "e-Poizvedbe" - elektronsko posredovanje osebnih podatkov upravičencem z ustrezno pravno podlago,

- avtomatsko obveščanje o delovanju informacijskega sistema neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja,

  • 3.) preko elektronske pošte in navadne pošte lahko posredujejo različne vloge, na primer:

- obrazci za prijavo, spremembo in odjavo iz zavarovanja zavezanca, ki prijave ne vlaga elektronsko preko sistema SPOT (eVem),

- obrazec za uveljavljanje povračila potnih stroškov zaradi zdravljenja v drugem kraju,

- obrazec za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji,

- obrazci in vloge za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v tujini,

- vloga za izplačilo nadomestila plače samostojnih zavezancev,

- zahteva delavca za neposredno izplačilo nadomestila plače.


Stranke prosimo za razumevanje in odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS