Poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo vsi obiskovalci poslovnih prostorov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od 15. 9. 2021 dalje izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj).

Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske.

Povezava na Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2, Uradni list RS, št. 146/2021, kjer so natančno določeni pogoji.

Stranke prosimo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to potrebno. V takšnih primerih strankam nudimo možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge. Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo praviloma »na daljavo« oziroma prek telefona. ZZZS prosi stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

1.) elektronsko preko spletne strani www.zzzs.si:

- naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- preverjanje urejenosti zavarovanja (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zadržane pravice zaradi nerednega plačevanja prispevkov),

- preverjanje veljavnosti potrdila A1 za napotene na delo v tujino,

- elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema SPOT (e-VEM),

- dostopnost do zdravil in cene zdravil, doplačila k zdravilom (Centralna baza zdravil),

- vpogled v osebne podatke zavarovane osebe,

- sistem "e-Poizvedbe" - elektronsko posredovanje osebnih podatkov upravičencem z ustrezno pravno podlago,

- avtomatsko obveščanje o delovanju informacijskega sistema neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja,

  • 3.) preko elektronske pošte in navadne pošte lahko posredujejo različne vloge, na primer:

- obrazec za uveljavljanje povračila potnih stroškov zaradi zdravljenja v drugem kraju,

- obrazec za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji,

- obrazci in vloge za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v tujini,

- vloga za izplačilo nadomestila plače samostojnih zavezancev,

- zahteva delavca za neposredno izplačilo nadomestila plače.


Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS